Efterbehandling

Efterbehandling

Efterbehandling af tatovering:

Filmen kan fjernes efter 2 timer.

HUSK god hygiejne – vask ALTID hænderne inden du rører din nye tatovering.​

Din tatovering skal VASKES 2 – 3 gange dagligt med vand og en u parfumeret sæbe – dup den tør.

Din tatovering SKAL smøres 3 – 4 gange dagligt eller efter behov – den må IKKE blive tør.

Du må ikke have tætsiddende eller beskidt tøj på henover din nylavede tatovering.

Buksekanter, bh stropper, syninger og sko m.m. kan medvirke til at din tatovering kan danne arvæv, flyde ud eller resultere en infektion i såret.

Du må IKKE pille eller klø i din nye tatovering, da det kan hindre heling og et dårligt farveresultat.​

Undgå direkte sollys, sauna og solarium i hele helingsprocessen.

Undgå havvand, klorvand, karbade og dampbade i helingsprocessen.

Dæk ikke tatoveringen unødigt til, da såret skal have luft for at hele.​

KONTAKT læge i tilfælde af ekstrem rødme, hævelse, blødning, misfarvning af såret eller smerte.​

Lov om tatovering

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Den, der tatoverer en person under 18 år, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der tatoverer en person i hoved, på hals eller på hænder.

§ 2. Loven træder i kraft den 15. juni 1966.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 8. juni 1966.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.